Tijdens een werkplekonderzoek kijkt men naar de ergonomie van de werknemer op de werkplek.

Een goede werkhouding in combinatie met goede werkwijze (houding en gedrag), werktijden en werkplezier kan fysieke en psychische klachten verminderen en voorkomen.

In de Arbowet is de zorgplicht voor de werkgever opgenomen om de werkplek en werkplekinrichting aan te passen aan de werknemer en rekening te houden met de uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast dient de werkgever aan de werknemer voorlichting te geven over de risico’s verbonden aan de arbeid.

Jongerius Arbeidsmuze staat uiteraard voor u klaar om dit samen met u op te pakken!