Weet u precies waar de risico’s en gevaren binnen uw organisatie liggen?

In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) brengt u de risico’s in kaart die u en uw collega’s lopen bij de uitvoering van het werk. Dat is méér dan een simpele opsomming. De naam zegt het al: u moet de risico’s niet alleen inventariseren, u moet ze ook evalueren of beoordelen. Dit betekent dat u precies uitzoekt hoe groot ieder risico is. De Arbowet zegt niet hoe u dit moet doen.

Een goede manier is per risico uitzoeken hoe groot de kans is dat het misgaat, en hoe groot de gevolgen zijn als dat gebeurt. Vervolgens moet u per risico de beste oplossingen zoeken. Deze worden vermeld in het plan van aanpak.

Door middel van een digitale vragenlijst krijgt u een duidelijk inzicht in de aandachtpunten die binnen uw organisatie aanwezig zijn. Per afdeling of functie kan de vragenlijst afgenomen worden, oa door u als werkgever, de preventiemedewerker en een afgevaardigde van de OR.

Psychosociale Arbeidsbelasting is een belangrijk aspect van de RIE.

Jongerius Arbeidsmuze staat uiteraard voor u klaar om dit samen met u op te pakken!