Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

In september start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Het blijft dan ook belangrijk om in mensen te investeren zodat ze fit blijven, werk doen dat bij ze past en dat werk met plezier doen.

De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen ze plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.

Een op de 6 werknemers heeft een psychische aandoening

Door middel van het Preventief Medisch Onderzoek screen je de werknemers op algemene gezondheid en werkdruk en werkstress. Een disbalans in de fysieke en mentale gezondheid kan psychische klachten veroorzaken.
Met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) krijg je inzicht in de mogelijke oorzaken van de disbalans. Doordat de mogelijke oorzaak bekend is kan er gericht een interventie ingezet worden zoals coaching op individueel niveau.
Het PMO geeft inzicht in de balans van de werknemers. Indien de werk-privébalans verstoord is, heeft dit o.a. gevolgen voor het werk. De productiviteit binnen het werk af en is er een grotere kans op verzuim.pmo

Subsidie aanvraag 2015,Preventie Medisch Onderzoek

maillogo

Door middel van een preventie medisch onderzoek krijgt u zicht in de vitaliteit en gezondheid van uw werknemers. De uitslagen geven een duidelijk inzicht in aspecten die voor uw werknemers van belang zijn, waar u verder aan kan gaan werken binnen uw organisatie. Inzicht in  zowel werkstress, intrinsieke motivatie als psycho sociale arbeidsbelasting en de medische gezondheid van uw werknemers.

Met de uitslagen van de preventief medisch onderzoek kunt u een vitaliteitsbeleid samen met uw werknemers gaan opstellen. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 19 oktober 2015 tot 13 november. Voor verdere informatie zie de link.

www.agentschapszw.nl/nieuws/2015/esf-22-miljoen-euro-voor-vitaal-houden-van-werknemer